Nahor Späť

Technológia KNX je výsledkom skúseností a vedomostí zozbieraných v priebehu posledných 15 rokov na jej predchodcoch EIB (European Installation Bus), EHS (European Home System) a BatiBUS.

Medzinárodný štandard, teda záruka do budúcnosti

ISO/IEC
Uznaná ako medzinárodná norma ISO/IEC 14543-3 v roku 2006
ISO/IEC
Uznaná ako európska norma EN 50090 v roku 2003
ISO/IEC
Uznaná ako EN 13321-1 (iba s odvolaním sa na EN 50090) a EN1332-2 (KNXnet/IP) v roku 2006
ISO/IEC
Uznaná ako čínska norma GB/T 20965 v roku 2007
ISO/IEC
Uznaná ako americká norma ANSI/ASHRAE 135 v roku 2005

V zmysle týchto bodov sa technológia KNX stala celosvetovým štandardom pre riadenie domácností a budov.

KNX garantuje vďaka certifikácii svojich produktov ich vzájomnú kompatibilitu

Certifikačný proces KNX zaručuje, že rôzne produkty od rôznych výrobcov používané rôznymi spôsobmi medzi sebou vzájomne spolupracujú a komunikujú. To je príčinou vysokého stupňa flexibility v rozširovaní a úprave jednotlivých inštalácii. Funkčnosť produktov je testovaná v nezávislých laboratóriách tretích strán.

KNX je jediným štandardom na riadenie domácností a budov, ktorý zavádza celosvetové certifikačné schémy produktov, školiace strediská (odborné a súkromné spoločnosti) a to dokonca aj pre jednotlivcov (kontraktorov elektriky, architektov budov).

KNX zabezpečuje vysokú kvalitu produktov

Asociácia KNX vyžaduje vysokú úroveň produkcie a kontroly kvality počas celého životného cyklu produktov. Všetci výrobcovia sa z toho dôvodu musia pridržiavať štandardu ISO 9001 ešte pred tým, než môžu vôbec požiadať o KNX certifikáciu produktu.

Okrem ISO 9001 musia produkty napĺňať požiadavky ako európskeho, tak aj medzinárodného štandardu pre elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Pre prípad akýchkoľvek pochybností je Asociácia KNX oprávnená už certifikované produkty opätovne preveriť alebo vyžadovať protokoly potvrdzujúce kompatibilitu hardwaru so štandardom.

Jedinečný inžiniersky softvér ETS® (Engineering Tool Software) nezávislý na výrobcov

Počítačový softvérový nástroj ETS umožňuje plánovanie, návrh a konfiguráciu všetkých certifikovaných KNX produktov. Nástroj je navyše nezávislý od výrobcu: systémový integrátor tak môže do jednej inštalácie zahrnúť produkty viacerých rôznych výrobcov.

KNX môže byť použité kdekoľvek v oblasti riadenia domácností a budov

KNX môže byť použité na všetko, čo sa týka riadenia domácností a budov. Od osvetlenia a žalúzii až po zabezpečenie, kúrenie, ventiláciu, klimatizáciu, sledovanie, alarmovanie, kontrolu spotreby vody a energie, meranie, tak ako aj v bežných spotrebičoch, audiu a mnohom ďalšom.

KNX zvyšuje pohodlie a bezpečnosť, pričom výrazne prispieva k úsporám energie a ochrane životného prostredia (až do 50% v prípade osvetlenia a kúrenia).

KNX je pripravené na využitie v rôznych typoch budov

KNX je možné využiť v nových aj v už existujúcich budovách. Inštalácie KNX môžu teda byť ľahko rozšírené a prispôsobené novým požiadavkám s iba malými nárokmi na čas a financie (napr. keď sa do komerčnej budovy nasťahujú noví nájomníci).

KNX sa dá nainštalovať do malých rodinných domčekov a zároveň aj do veľkých budov (kancelárie, hotely, konferenčné strediská, nemocnice, školy, nákupné domy, skladiská, letiská ...).

KNX podporuje rôzne konfiguračné módy

KNX ponúka rôzne úrovne realizácie KNX projektov: KNX E-Mode slúži pre bežných kontraktorov elektriny. S-Mode je určený zase pre kontraktorov/integrátorov špeciálne vyškolených v stredisku KNX, pričom tí su vďaka nemu schopní realizovať aj náročnejšie inštalácie.

Jednoduchá inštalácia (E-mode)
Konfigurácia sa vykonáva bez pomoci počítača, iba s centrálnym ovladáčom, ovládacími kolieskami alebo tlačítkami. Produkty kompatibilné s E-mode majú obvykle obmedzenú funkčnosť a sú určené najviac pre stredne veľké inštalácie.
Systémová inštalácia (S-mode)
Plánovanie inštalácie a konfigurácia sa vykonáva pomocou počítača s nainštalovaným softvérom ETS, pričom dáta týkajúce sa produktov výrobcu sú obsiahnuté v ETS databáze. S-mode je určený pre plánovačov a kontraktorov certifikovaných KNX a na veľké inštalácie.

KNX podporuje niekoľko komunikačných médii

Každé komunikačné médium sa môže použiť spolu s jedným alebo viacerými konfiguračnými módmi, zároveň dovoľujúc výrobcom si zvoliť tú správnu kombináciu pre ich cieľový trh a využitie.

Krútená dvojlinka (KNX TP)
KNX je vedené cez samostatný zbernicový kábel, hierarchicky usporiadaný do liniek a pásiem.
Silnoprúdové vedenie (KNX PL)
KNX je vedené cez už existujúcu napájaciu sieť
Rádiová frekvencia (KNX RF)
KNX je vedené pomocou rádiových signálov. Zariadenia môžu byť jedno- alebo dvojsmerné.
IP/Ethernet (KNX IP)
Toto veľmi rozšírené komunikačné médium môže byť použité spolu so špecifikáciami KNXnet/IP, čo dovoľuje tunelovanie a smerovanie KNX rámcov zapuzdrených ako IP rámce.

KNX môže byť napojené na ostatné systémy

Niektorí výrobcovia KNX ponúkajú komunikačné rozhrania do iných sietí, napr. systémov automatizácie budov, telefónnych, multimediálnych a IP sietí, atď. KNX systémy môžu byť namapované na BACnet objekty (ako je uvedené v dokumentácii k medzinárodnému štandardu ISO 16484-5) alebo umožňujú komunikáciu s technológiou DALI.

KNX je nezávislé od akejkoľvek hard- alebo softvérovej technológie

KNX sa dá zaviesť do akejkoľvek mikroprocesorovej platformy. Implementáciu je možné začať na nuly, ale z dôvodu jednoduchého vstupu na trh boli k reči pripustení aj dodavatelia KNX systémových komponentov. Pre členov KNX je to kompletne zdarma bez akýchkoľvek ďalších licenčných poplatkov.

Moderné budovy využívajúce množstvo elektronických systémov

Moderné systémy riadenia budov a technológii

Služby

Ponúkame Vám spoluprácu v oblasti využitia moderných technológií na riadenie budov, domov a rôznych iných automatizačných systémov. Pracujeme dlhodobo so systémom KNX. Štandard KNX je popredným, celosvetovým, inteligentným systémom na riadenie budov. KNX je výsledkom zlúčenia rozšírených zbernicových systémov, vychádza zo štandardu EIB (Európska inštalačná zbernica), ktorý je úspešne zavedený na trhu už od roku 1992.

Obrovskou výhodou tohto systému sú priam nekonečné možnosti využitia a fakt, že viac ako 360 výrobcov na celom svete dodáva na trh komponenty s týmto riadiacim systémom. Dajú sa kombinovať snímače a aktory rôznych značiek. Vieme takto vyskladať optimálne riešenie pre zvýšenie Vášho komfortu a úspory energetických nákladov. Všetko s Vami prekonzultujeme, navrhneme, zrealizujeme a odservisujeme.

Projektovanie / plánovanie
Inžiniering
Implementácia
Odovzdanie
Dokumentácia
Servis
Služby v oblasti poradenstva a návrhu systémov

KNX

Viac komfortu, viac bezpečnosti, vyššia úspora energie. Dopyt po systémoch riadenia budov sa neustále zvyšuje.

Či už v rodinnom dome alebo administratívnej budove sa požaduje pohodlie a všestrannosť v riadení klimatizácie, vzduchotechniky, osvetlenia a prístupových systémov. Zároveň sa čoraz dôležitejším stáva efektívne využívanie energie. Viac pohodlia a bezpečnosti sa dá dosiahnuť len pomocou inteligentného riadenia a monitorovaním všetkých zariadení. To by však znamenalo viac káblov vedených od senzorov a akčných členov k riadiacej jednotke a k monitorovaciemu centru. Takáto elektroinštalácia by mala za následok viac projektovania a montáže, zvýšené riziko požiaru a stúpajúce náklady.

Riešenie: KNX – celosvetový štandard pre riadenie budov a domov

K prenosu riadiacich dát pre všetky komponenty správy budovy je potrebný systém, ktorý vylúči problémy spôsobené inými zariadeniami tým, že všetky komponenty komunikujú v rovnakom jazyku. Tento štandard je založený na viac ako 24 ročných skúsenostiach s trhom, okrem iného s predchodcami systému KNX: EIB, EHS a BatiBUS. Cez médium KNX, na ktorom sú všetky zariadenia pripojené (krútená dvojlinka, rádiový prenos, power line alebo IP/Ethernet), sú schopné si vymieňať informácie. Zbernicové zariadenia môžu byť senzory alebo aktory potrebné na riadenie budovy ako napr.: osvetlenie, žalúzie/rolety, bezpečnostné systémy, riadenie spotreby energie, kúrenie, ventilácia a vzduchotechnika, signalizácia a monitoring, rozhrania pre servis a riadenie systému, diaľkové ovládače, meranie, audio/video, biela technika, atď. Všetky tieto funkcie môžu byť riadené, monitorované a signalizované cez jeden riadiaci systém bez nutnosti použitia ďalších riadiacich centier.

Využitie

KNX je svetovým štandardom na kontrolu domácnosti a budov, pričom sa dá použiť prakticky kdekoľvek.

Kde všade možno využiť KNX - domov, hotel, kancelária

Správa energie

 • Sledovanie maximálnej spotreby
 • Detekcia prúdu
 • Monitorovanie siete
 • Odľahčovanie zaťaženia
 • Meranie
 • Počítanie impulzov energie
 • Zaznamenávanie dát
 • Vizualizácia

Ovládanie osvetlenia

 • Spínanie & stmievanie
 • Automatické osvetlenie
 • Ovládanie na základe okolitého jasu
 • Časované ovládanie
 • Svetelné scény
 • Brána DALI

Ochrana a bezpečnosť

 • Vlámania
 • Detekcia dymu
 • Technické zlyhania
 • Prístup k dverám
 • Prevenčné technológie
 • Simulácia prítomnosti
 • Sledovanie chýb
 • Dozor

Vykurovanie, ventilácia a klimatizácia

 • Ovládanie jednotlivých izieb
 • Centrálne & automatické ovládanie
 • Časované operačné módy
 • Bezpečnostné programy
 • Riadenie pohonu ventilu
 • Vykurovanie podlahy
 • Fan coil jednotky
 • Elektrické vykurovanie

Ovládanie roliet a žalúzii

 • Skupinové a centrálne ovládanie
 • Prednastavené pozície
 • Prepúšťanie slnečných lúčov
 • Automatické programy
 • Zlepšenie klímy
 • Ochrana proti vetru a dažďu
 • Bezpečnostné módy
 • Brána SMI

Prevádzka a vizualizácia

 • Prepínače / tlačidlá
 • Dotykové & zobrazovacie panely
 • Infračervené diaľkové ovládanie
 • PC vizualizácia
 • Webové servery
 • Bezdrôtové prístupové body k sieti
 • Osobní digitálni asistenti (PDA)
 • Tablety a smartfóny
Spektrum technológii, ktoré sú súčasťou KNX

Šetrí energiu - chráni prírodu

Centrálna správa energie

Energia sa využíva iba tam, kde je ju naozaj treba. Interakciou rôznych zariadení, funkcií a ovládaním závislým od potreby a času napomáha KNX aj pri šetrení energie, znižujúc tak vaše naklady a chrániac životné prostredie.

Okná sa otvoria, kúrenie vypne

Systém automaticky registruje, keď sa v miestnosti otvorí okno alebo dvere. Kúrenie sa následne stlmí a to až dovtedy, pokiaľ nebudú všetky otvory na miestnosti opäť zavreté. Miestnosť bude tak vždy vyhriata a nebude sa v nej zbytočne kúriť.

Úsporné ovládanie jednotlivých miestností

Pre každú miestnosť je možné nastaviť kedy presne sa v nej má vetrať alebo kúriť. KNX termostat umožňuje teplotu aj dodatočne regulovať. Systém je veľmi úsporný a maximálne prispôsobiteľný.

Riadenie teploty závislé od potreby

Vďaka servomotorom a snímačom potreby systém vie, či kúri príliš alebo primálo podľa toho, či je vonku zima alebo teplo. Dokáže sa podľa toho vynikajúco zariadiť a eliminuje tak akékoľvek zbytočné náklady.

Dokonalá interakcia kúrenia a žalúzii

V lete pri nadbytku tepla sa žalúzie pred slnkom stiahnu, čím ušetria prácu klimatizácii. Naopak v zime zase slnečné lúče môžu pomôcť kúreniu. Slnečné lúče sa dajú jednoducho a lacno využiť v prospech domu.

Automatické ovládanie osvetlenia

Detektory prítomnosti a pohybu zaručujú to, aby svetlo nesvietilo zbytočne. Snímače osvetlenia navyše dokážu prispôsobiť intenzitu priamo potrebe.

Centrálny vypínač

Vo vstupných priestoroch sa dajú jediným tlačidlom vypnúť všetky spotrebiče. Túto funkciu je možné navyše prepojiť aj so zamykaním dverí - keď opustíte priestory, všetko sa za vami samo vypne.

Dáta o spotrebe vždy po ruke

KNX nepretržite ukladá všetky informácie o spotrebe elektriny, vody a plynu. Priamo z telefónu či počítača sa dajú sledovať prehľadné a presné grafy súčasného vývoja. Zároveň je ľahké zistiť nadmernú spotrebu čohokoľvek pomocou svetelnej signalizácie.

Kontakt

info@knx-systemy.sk

+421 907 635 889