Šetrenie energie so systémom KNX

Štúdie dokázali, že vďaka systému KNX sa dá ušetriť až 50% energií. Ako je to možné? Riešenie pozostáva z viacerých funkcií riadiaceho systému. Každá časť dopomáha k celkovému zvýšeniu úspory energií.

Riadenie osvetlenia

Šetrenie energie riadením osvetlenia znamená to, že ho vypneme keď ho nepotrebujeme. Znie to jednoducho, no v praxi je to ťažko dosiahnuteľné najmä v budovách s väčším počtom ľudí, ktorí stále prichádzajú a odchádzajú. Sú to administratívne budovy, školy, hotely, parkoviská, fabriky, sklady a mnoho ďalších, kde osvetlenie zostáva zapnuté permanentne vďaka ľahostajnosti ľudí. Tu sa dá úspora dosiahnuť použitím systému KNX. Napríklad vhodným časovým programom pre osvetlenie priestorov. Sofistikovanejším riešením je regulácia osvetlenia na základe jasu vonkajšieho prostredia, čo zaručuje aj konštantnú hladinu luxov, odporúčanú na daný typ či už pracoviska, alebo verejného priestoru. Vďaka rozumne rozmiestneným snímačom jasu a stmievateľným zdrojom svetla je toto hravo zvládnuteľné. V praxi to potom vyzerá tak, že ak svieti slnko do miestnosti, automaticky sa stiahne intenzita svetelného toku vychádzajúceho zo svietidla. Naopak, ak nie sú poveternostné podmienky priaznivé, tak sa jas v miestnosti zvýši rozsvietením svietidiel na vyššiu intenzitu. Celé riešenie dotiahneme do dokonalosti pridaním snímačov prítomnosti, ktoré zaručia to, že ak miestnosť opustia ľudia bez toho, aby vypli osvetlenie, systém to urobí za nich.

Regulácia kúrenia a chladenia

Ďalším významným činiteľom pri šetrení energie je správna regulácia kúrenia a chladenia. Ide predovšetkým o rozdelenie budovy do čiastkových okruhov, ktoré sú regulované individuálne na základe údajov z priestorových termostatov rozmiestnených priamo v týchto sektoroch. Jednoducho povedané, nekúri sa alebo nechladí tam, kde to nie je potrebné, vzhľadom na prítomnosť osôb a čas. Tomuto sa potom dá prispôsobiť aj množstvo média vyrobeného na dosiahnutie požadovanej teploty v miestnostiach, čo v konečnom dôsledku pomáha k úspore nákladov. Ďalšími aspektami sú pridružené funkcie, ktoré systémom KNX dokážeme zabezpečiť. Ide napríklad o vypnutie daného okruhu kúrenia alebo chladenia na základe toho, či je otvorené okno. Nedochádza tak k veľkým stratám energie. Pri úspore energie sa vo veľkej miere využíva aj tieniaci systém, jednoducho povedané žalúzie. Tie sa automaticky stiahnu pri silnom slnečnom žiarení v lete a zabezpečia tak menší únik chladu a tým pádom vyššiu úsporu nákladov. Naopak v zime dosiahneme tepelné zisky zo slnka ak žalúzie systém vytiahne hore.

Šetrenie energie je v dnešnej dobe veľmi dôležitý pojem a stretávame sa s ním na každom kroku. Systém KNX sa takisto snaží pomôcť v tomto odvetví a jeho správnym použitím dokázateľne vieme ušetriť energiu a náklady s tým spojené. Nielen osvetlením, kúrením a chladením ale aj mnohými ďalšími funkciami systému KNX dosiahneme lepšie výsledky pri šetrení energie.